Grupa mentoringowo-superwizyjna

Grupa mentoringowo-superwizyjna


Uwaga 🙂

Ta edycja została już zakończona. Oferta nowej grupy dla psychologów dzieci i młodzieży rozpoczynającej się w październiku 2023 dostępna jest tutaj:

Przejdź do oferty
Zapraszamy do udziału w programie pracy własnej dla psychologów/żek i psychoterapeutów/ek  – Self Practice – Self Reflection (SP/SR).

BY DZIELIĆ SIĘ DOŚWIADCZENIEM – PROGRAM MENTORINGOWY DLA PSYCHOLOGÓW

Jeżeli jesteś psycholożką/psychologiem i dopiero wkraczasz na ścieżkę zawodową lub rozpoczęłaś/ąłeś już pracę w miejscu, w którym czujesz się samotnie i trudno o merytoryczne wsparcie, zapraszamy Cię do naszej grupy mentoringowo-superwizyjnej. Oferujemy wsparcie do wyboru w jednej z grup:

  • grupy prowadzonej przez Kasię Stefańską – z obszaru interwencji kryzysowej i psychoterapii dzieci i młodzieży,
  • grupy prowadzonej przez Natalię Liszewską – z obszaru interwencji kryzysowej i psychoterapii dorosłych.

Każda z nas dobrze pamięta jak zaczynała pracę, jak trudno było odnaleźć się w świecie praktyki, jak dużym wyzwaniem było wykorzystanie wiedzy ze studiów gdy w grę wchodziły określone struktury formalne jednostki, pacjenci wymykający się z klasycznych klasyfikacji zaburzeń, kwestie formalne, prawne, rodzina pacjenta/ki, etyka …

SKĄD POMYSŁ?

Motywacją stworzenia tej grupy jest chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą oraz wzmacnianie więzi i współpracy między specjalistami/specjalistkami wkraczającymi w świat psychologii.

Struktura spotkań będzie dopasowywana do potrzeb uczestników i uczestniczek. Z pewnością znajdzie się przestrzeń na: rozmowę o konkretnych trudnościach jakich doświadczacie w pracy, prezentowanie określonych technik pracy z klientami, elementy wsparcia w duchu self-compassion, wymianę wiedzy i nawiązanie wzmacniających relacji.

DLACZEGO WARTO?

  • otrzymasz wsparcie merytoryczne, którego brakuje w wielu miejscach pracy,
  • poznasz osoby z podobnego kontekstu i doświadczysz budującego poczucia wspólnoty,
  • aktywnie przeciwstawisz się wypaleniu zawodowemu. W różnych nurtach zalecana jest praca grupowa dla osób pracujących w zawodach pomocowych m.in. organizowane są grupy Balinta, grupy superwizyjne, grupy interwizyjne, „systematyczna praca w grupie pozwala lepiej wykorzystywać posiadane kompetencje i zmniejsza obciążenie związane z wykonywanym zawodem, przez co jest istotnym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego”,

Zdajemy sobie sprawę, że słowo mentoring nie jest często używane w kontekście psychologii dlatego przedstawimy tutaj kilka podstawowych założeń, którymi się kierujemy otwierając nasze grupy:

Czym jest mentoring?

Mentoring jest formą rozwoju polegającą na aktywnym wsparciu mentora w kształtowaniu kompetencji oraz realizacji ścieżki zawodowej danej osoby. Mentor dzieli się wiedzą, doświadczeniem, poleca materiały, narzędzia, protokoły itd.

Jak w praktyce będą wyglądać spotkania?

Struktura mentoringu – uczestnicy zgłaszają zagadnienia do omówienia na mentoringu np. jak rozwiązać problem częstego odwoływania? Jak ustalić kontakty z rodzicami? Jak kończyć psychoterapię? Co zrobić gdy nie ma kontaktu z rodzicem? Gdy klient nie płaci? Często mówi „nie wiem”, „milczy”? Jak pracować w sytuacji X?  itd. Ustalamy kolejność tematów/pytań. Mentor moderuje dyskusję, wydobywając z grupy dobre praktyki, które służą w danym temacie poszczególnym uczestnikom i sam dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem.

Jakie tematy można poruszać podczas mentoringu?

Pytania mentee mogą dotyczyć takich obszarów jak: organizacja pracy, struktura, relacja z klientem, stosowanie określonych metod/narzędzi/technik, osobisty rozwój, ścieżka rozwoju, kierunki pracy z konkretnym klientem, sytuacje kryzysowe w pracy, wypalenie zawodowe, warunki w miejscu pracy.

Czym różni się grupa mentoringowa od grupy superwizyjnej?

W mentoringu, w porównaniu do procesu superwizji – mocno nastawionego na pogłębioną analizę konkretnego przypadku w odniesieniu do określonego nurtu, często są poruszane tematy z meta poziomu, dotyczące różnych form wsparcia (interwencja, poradnictwo, psychoterapia), organizacji pomocy, struktury, kontraktu, interwencji, ścieżek rozwoju.

Superwizja opiera się często o proces wydobywania z doświadczonego terapeuty wniosków, do których sam dochodzi. Mentoring ma w większym stopniu charakter edukacyjny, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze strony mentora.  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Program obejmuje wspólną pracę przez okres 12 tygodni – łącznie odbędzie się 6 spotkań w odstępach co dwa tygodnie. 

Spotkanie trwa 3h szkoleniowe. Odbywa się w formie online na platformie ZOOM.

Koszt programu: 900 zł, czyli 150 zł za spotkanie.

Terminy:

Grupa prowadzona przez Kasię Stefańską:
21.11.2022, 5.12.2022, 19.12.2022, 2.01.2023, 16.01.2023, 30.01.2023.
Godzina spotkań: 19:00 – 21:15

Grupa prowadzona przez Natalię Liszewską:
1.12.2022, 15.12.2022, 29.12.2022, 12.01.2023, 26.01.2023, 09.02.2023.
Godzina spotkań: 08:00 – 10:15

Zapisy:

Zapisy rozpoczną się we wtorek 8.11 o godzinie 12.00.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: formularz

Płatności:

Pierwsza wpłata: 150 zł – płatna w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu do grupy. W przypadku rezygnacji opłata nie jest zwracana.
Pozostała kwota do opłacenia w całości do 10.12.2022 lub w dwóch ratach (300 zł do 10.12.2022 i 450 zł do 10.01.2023)

Jeżeli warunki płatności stoją na drodze do wzięcia udziału w kursie, napisz do nas – wspólnie poszukamy rozwiązania.

Regulamin uczestnictwa: Zobacz regulamin

Biogramy prowadzących:

Katarzyna Stefańska – Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka specjalizująca się w pracy z dziećmi i młodzieżą, certyfikowana interwentka kryzysowa Fundacji Critical Incident Stress Foundation ICISF, USA. Od wielu lat pasjonuje ją praca z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie w zakresie psychoterapii odbyła na 4-letnim kursie Terapii Poznawczo-Behawioralnej w „Ter-cognitiva” w Krakowie oraz podstawowym Kursie Terapii Systemowej w WTTS. Ukończyła także roczny kurs terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży w „Poza Schematami”, Studia podyplomowe z zakresu Interwencji Kryzysowej oraz kurs Schema Therapy for Children and Adolescents (ST-CA). Prowadzi psychoterapię, interwencję kryzysową względem dzieci i młodzieży w prywatnym gabinecie oraz w Centrum Rozwoju Dziecka. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w trakcie długoletniej pracy w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, szkole podstawowej, w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu i Wałbrzychu. Prowadzi szkolenia i warsztaty, jest dydaktykiem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. 

dr Natalia Liszewska – psycholożka, wykadowczyni Uniwersytetu SWPS, psychoterapeutka poznawczo behawioralna (cert. nr 527), superwizorka PTTPB w trakcie certyfikacji, interwentka kryzysowa. Założycielka Instytutu Terapii Poznawczo Behawioralnej. Kierowniczka studiów podyplomowych Kryzys i Interwencja Kryzysowa w Uniwersytecie SWPS. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz interwencje kryzysową w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, myśli rezygnacyjnych.
Absolwentka licznych szkoleń, studiów, kursów konferencji z zakresu III Fali CBT szczególnie ACT, FAP i CFT prowadzonych m.in. przez Harris, Hayes, Gilbert, Kanter, Leahy. Umiejętności zdobywała m.in. w: Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, Szkole Psychoterapii Systemowej WTTS, Szkole Trenerów umiejętności psychospołecznych Metrum, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Studium przeciwdziałania przemocy rodzinie. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii zaburzeń seksualnych w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.Copyright © 2021-2023 ITPB Sp. z o.o.
Szkolenia napędza platforma Pubigo