Roczny Kurs Interwencji Kryzysowej 2022/2023 ONLINE w podejściu poznawczo-behawioralnym i humainstycznym

Roczny Kurs Interwencji Kryzysowej 2022/2023 ONLINE w podejściu poznawczo-behawioralnym i humainstycznymDziękujemy za zainteresowanie 🙂

Ta edycja kursu już wystartowała. Zapoznaj się z ofertą naszego nowego Praktycznego Kursu Interwencji Kryzysowej -> TUTAJ

Obecnie przyjmujemy zapisy na kurs online tylko na listę rezerwową.

Zapraszamy do uczestnictwa w rocznym kursie IK. Oferujemy nową jakość kształcenia w obszarze Interwencji Kryzysowej. Techniki i metody pracy czerpiemy z koncepcji poznawczo-behawioralnych w tym III fali, natomiast autentyczność, akceptację i uważność na zasoby klienta z podejścia humanistycznego. Jeżeli chcesz nabyć umiejętności pracy z osobą w kryzysie w oparciu o koncepcje ACT, podejście oparte na współczuciu oraz współczesne koncepcje pracy z traumą, to ten kurs jest dla Ciebie.

Dlaczego powstał ten kurs?

Ten kurs odzwierciedla nasze wartości, chcemy, aby coraz więcej osób miało dostęp do szerokiej grupy dobrze wyszkolonych profesjonalistów udzielających skutecznego wsparcia w kryzysie. Jako praktycy i wykładowcy zauważyliśmy, że obszar IK często bywa zaniedbany w ramach klasycznych form edukacji typu: studiach mgr lub Szkół Psychoterapii, często z braku godzin dydaktycznych.st dla Ciebie.

Dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kurs Interwencji Kryzysowej?

 • kluczowa jest dla nas praktyka oraz bezpośrednie doświadczanie danych technik przez uczestników kursu; zdajemy sobie sprawę, że każdy psycholog, bez względu na miejsce i charakter pracy, spotka na swojej drodze zawodowej osobę w kryzysie;
 • z dużą uważnością integrujemy metody stosowane we współczesnych (potwierdzonych naukowo) modelach pracy z osobami w kryzysie. W ramach kursu można zdobyć narzędzia do pracy z szeroką grupą osób korzystających z wsparcia w kryzysie;
 • ważna jest dla nas autentyczność, współpraca, otwartość. W ramach kursu oferujemy sesje mentoringowe, interwizje grupowe oraz pracę w oparciu o metodę Self-practice/Self-reflection;
 • każdy z prowadzących posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie, często pracują w roli wykładowców akademickich z zakresu IK;
 • wzrosną Twoje szanse na rynku pracy. Kurs jest pożądany wśród takich pracodawców jak: szpitale, ośrodki interwencji, fundacje, poradnie, szkoły, OPS.

Dla kogo jest ten kurs?

Na kurs zapraszamy psychoterapeutów, psychologów, studentów V roku psychologii oraz innych specjalistów pracujących z osobami w kryzysie.

Jaki jest program?

W ramach kursu realizowane są trzy formy zajęć, łącznie 180 godzin.

1. Mentoring/Interwizje

Spotkania grupowe są prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów, interwentów, których celem jest wsparcie merytoryczne procesu pracy z klientami prowadzonymi przez uczestników kursu.

2. Praca w oparciu o Program Self-Practice / Self-Reflection

Praktykowanie strategii terapeutycznych przez uczestnika kursu w celu zwiększenia indywidualnych kompetencji w pracy z klientem. Ważnym elementem jest refleksja nad indywidualnymi doświadczeniami w trakcie określonej formy pracy własnej. Założeniem programu jest doświadczanie na własnym materiale technik terapeutycznych realizowanych w ramach określonego podejścia.

3. Moduły merytoryczne

 • Ciało, umysł, emocje, zachowanie, relacje – holistyczne spojrzenie
 • na pracę z osobą w kryzysie.
 • Techniki i strategie pracy w Interwencji Kryzysowej.
 • Interwencje psychologiczne oraz formalno-organizacyjne w kryzysie przemocy.
 • Kryzys związany z przemocą w obszarze seksualności.
 • Wsparcie osób w żałobie.
 • Wsparcie klienta w kryzysie utraty zdrowia.
 • Praca z osobą w kryzysie suicydalnym.
 • Praca z klientem po doświadczeniu traumy.
 • Dziecko w sytuacji kryzysu.Informacje Organizacyjne

Gdzie?
Kurs odbywa się w formie zdalnej.

Kiedy?
Październik 2022 – Czerwiec 2023.

Planowanych jest 9 zjazdów weekendowych (sobota -niedziela).

Harmonogram zjazdów:

Zjazd nr 1 – 22-23.10.2022
Zjazd nr 2 – 26-27.11.2022
Zjazd nr 3 – 10-11.12.2022
Zjazd nr 4 – 21-22.01.2023
Zjazd nr 5 – 11-12.02.2023
Zjazd nr 6 – 11-12.03.2023
Zjazd nr 7 – 15-16.04.2023
Zjazd nr 8 – 20-21.05.2023
Zjazd nr 9 – 17-18.06.2023

Zastrzegamy prawo do zmiany terminu spotkań, w sytuacji wystąpienia czynników niezależnych od nas, uniemożliwiających realizację Kursu w powyższych terminach. W szczególności dotyczy to nagłej niedostępności prowadzących. 

Koszt?
Studentki, studenci V roku psychologii – 4 400 zł
Pozostali uczestnicy – 4 700 zł

Jak się zapisać?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

2. Poczekaj na e-mail z decyzją o zakwalifikowaniu.

Płatności:
Pierwsza wpłata: 500 zł – płatna w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się. W przypadku rezygnacji opłata nie jest zwracana.
Pozostała kwota: 3 900 zł / 4 200 zł – płatna w ratach w trakcie trwania kursu.

Jeżeli warunki płatności stoją na drodze do wzięcia udziału w kursie, napisz do nas – wspólnie poszukamy rozwiązania.

Czy uczestnicy otrzymają certyfikat?
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu zawierające szczegółowy wykaz treści programowych i godzin.

Regulamin kursu:
Pobierz regulamin

Masz pytania?
Napisz: kontakt@itpb.pl lub zadzwoń: 511-322-117Szczegółowy program

Ciało, umysł, emocje, zachowanie, relacje – holistyczne spojrzenie na pracę z osobą w kryzysie:

 • Wprowadzenie do Interwencji Kryzysowej.
 • Pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu katastrof i konfliktów zbrojnych.
 • Wielowymiarowe funkcjonowanie osoby w kryzysie – sfera emocjonalna, poznawcza, behawioralna, społeczna.
 • Ocena kryzysu, narzędzia diagnostyczne – Jakie? Kiedy? W jakim celu?
 • Techniki poznawcze, behawioralne, oparte na relacji i uważności w pracy z osobą doświadczającą kryzysu.
 • Praca w oparciu o model Problem Solving z osobą w sytuacji kryzysu.
 • Umiejętności prowadzenia Interwencji Kryzysowej w modelu ACT.

Techniki i strategie pracy w Interwencji Kryzysowej

 • Zapoznanie z metodą self-practice/self-reflection. Lepsze zrozumienie używanych metod poprzez praktykowanie na sobie.
 • Ja jako osoba wspierająca osoby w kryzysie – własne przekonania, strategie, zasoby i obszary do doskonalenia.
 • Wzmacnianie elastyczności w dobrze metod w interwencji kryzysowej w określonym kontekście kryzysu.
 • Self-compassion – życzliwe współczucie względem siebie, jako niezbędna umiejętność zarówno w praktyce własnej, jak i u klientów.

Interwencje psychologiczne oraz formalno-organizacyjne w kryzysie przemocy

 • Podstawowe założenia dotyczące mechanizmów przemocy.
 • Techniki i metody pracy z osobą doświadczającą przemocy
 • ukierunkowane na wzrost sprawczości i niezależności.
 • Podstawowe założenie dotyczące poznawczo-behawioralnego modelu
 • pracy z osobą po doświadczeniach przemocy (CTT-BW).
 • Doświadczenie przemocy jako doświadczenie traumatyczne.
 • Prawno-organizacyjny aspekt pomocy osobom doświadczającym
 • przemocy.

Kryzys związany z przemocą w obszarze seksualności

 • Pomoc psychologiczna w obszarach związanych z seksualnością człowieka.
 • Wsparcie osób po doświadczeniu napaści seksualnej.
 • Interwencje w sytuacji przemocy seksualnej względem dzieci.
 • Wsparcie osób LGBT+ w sytuacji przemocy, dyskryminacji.

Wsparcie osób w kryzysie żałoby

 • Specyfika przeżywania kryzysu utraty śmierci bliskiej osoby.
 • Modele pracy z osobą przeżywającą kryzys utraty: Model Czterech Zadań, Model Podwójnego Procesu.
 • Praca w ujęciu koncepcji akceptacji i zaangażowania oraz self-compassion.
 • Umiejętności budowania relacji z osobą przeżywającą kryzys utraty.
 • Integratywna poznawczo-behawioralna terapia kompleksowej żałoby (CG-CBT).

Kryzys utraty zdrowia

 • Kryzys utraty zdrowia jako doświadczenie traumatyczne.
 • Utrata zdrowia w kontekście choroby onkologicznej.
 • Choroba w rodzinie w ujęciu systemowym.
 • Pomocnicza terapia psychologiczna (PTP) w pracy z osobą doświadczającą kryzysu utraty zdrowia w ujęciu poznawczo-behawioralnym.

Interwencja Kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia – samobójstwa

 • Ocena zagrożenia suicydalnego oraz odpowiadające im strategie działania – perspektywa psychologiczna i organizacyjno-formalna.
 • Budowanie relacji z osobą doświadczającą kryzysu zagrożenia życia.
 • Praca poznawcza oraz behawioralna z osobą doświadczającą myśli rezygnacyjnych.
 • Strategie i techniki pracy z osobą w oparciu o elementy międzynarodowych modeli: STORM (Skills-based Training On Risk Management) ASIST, Talksuicide.

Praca z osobą po doświadczeniu traumy

 • PTSD, ASD, CPTSD – specyfika funkcjonowania człowieka po doświadczeniach traumatycznych.
 • Strategie wsparcia w ujęciu koncepcji poliwagalnej.
 • Modele pracy z osobą po doświadczeniach traumy w ujęciu koncepcji Akceptacji i Zaangażowania.
 • Techniki pracy z ciałem – focusing.

Dziecko w sytuacji kryzysu

 • Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców.
 • Wsparcie dziecka po doświadczeniach przemocy.
 • Praca z dzieckiem przeżywającym żałobę.
 • Kryzys utraty zdrowia w pracy z dzieckiem.

Kolejność zjazdów zostanie przedstawiona przed pierwszym spotkaniemTrenerki i Trenerzy:dr Natalia Liszewska – psycholożka, wykadowczyni Uniwersytetu SWPS, psychoterapeutka poznawczo behawioralna (cert. nr 527), superwizorka PTTPB w trakcie certyfikacji, interwentka kryzysowa. Założycielka Instytutu Terapii Poznawczo Behawioralnej. Kierowniczka studiów podyplomowych Kryzys i Interwencja Kryzysowa w Uniwersytecie SWPS. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz interwencje kryzysową w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, myśli rezygnacyjnych.
Absolwentka licznych szkoleń, studiów, kursów konferencji z zakresu III Fali CBT szczególnie ACT, FAP i CFT prowadzonych m.in. przez Harris, Hayes, Gilbert, Kanter, Leahy. Umiejętności zdobywała m.in. w: Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, Szkole Psychoterapii Systemowej WTTS, Szkole Trenerów umiejętności psychospołecznych Metrum, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Studiumprzeciwdziałania przemocy rodzinie. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii zaburzeń seksualnych w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

Sabina Sadecka – Psycholożka, psychoterapeutka, od wielu lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Wykłada psychologię na CDV i SWPS-ie. Prowadzi warsztaty z terapii ACT w całej Polsce. Pisze o psychologii na stronie opsychologii.pl. Pasjonatka koncepcji poliwagalnej. Ukończyła szkolenie w nurtach: terapii akceptacji i zaangażowania, systemowym, a na początku drogi Analizy Transakcyjnej i psychodynamicznym. Obecnie najwięcej serca poświęca rozwijaniu kompetencji w zakresie terapii traumy. Skończyła polsko-niemiecki kurs z zakresu doradztwa psychologicznego w obszarze traumy, WTTS i pracy z ciałem. Stale superwizuje swoją pracę – obecnie pracuje pod superwizją ACT-ową u Rikke Kjelgaard i AT-ową u Alex Piotrowskiej

dr Konrad Ambroziak – Konrad Ambroziak jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeutą poznawczo-behawioralnym, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska.
Prezes fundacji Psycho-Edukacja. Współautor książek „Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać?”, “Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży” oraz artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych.
Pracował m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Obecnie zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddyzmem.

dr Agata Kołodziejczyk – Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychoonkologię. Terapeutka Racjonalnej Terapii Zachowania, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię grupową oraz terapię małżeńską. Ponadto kontynuuje działalność naukową w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego w Katedrze Psychiatrii Zakładu Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym na Oddziale Psychiatrii i Leczenia Stresu Bojowego oraz w Poradni Odwykowej „Jagiellońska”. Obecnie pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii, gdzie wspiera osoby chore i ich rodziny, na Uniwersytecie Medycznym prowadząc konsultacje psychologiczne dla studentów oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego

Natalia Łukaszuk – Psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka w nurcie humanistycznym. Prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Wspiera osoby po doświadczeniu traumy – wypadkach komunikacyjnych, napaściach, sytuacjach zagrożenia życia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Badań nad Skutecznością Psychoterapii na Uniwersytecie Strathclyde jako psychoterapeuta i pracownik naukowy oraz w Cruse Berevement Care Scotland wspierając osoby przeżywające żałobę oraz wspierała osoby z diagnozą zburzeń psychicznych w ramach opieki środowiskowej w Scottish Association for Mental Health. Uczestniczka licznych szkoleń m.in. pracy z traumą, tworzenia poczucia bezpieczeństwa klienta w terapii, Kursu Mindfullnes wspomagającego redukcje stresu, Kursu interwencji i prewencji samobójstw (ASIST I safeTALK, Szkocja), Specjalistycznego kursu o żałobie i stracie oraz uzyskała Certyfikat Brytyjskiego Towarzystwa Focusingu – umiejętności Focusingu – Moduł 1-5.

Katarzyna Stefańska – Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka dzieci i młodzieży, certyfikowana interwentka kryzysowa Fundacji Critical Incident Stress Foundation ICISF, USA. Od wielu lat pasjonuje ją praca z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie w zakresie psychoterapii odbyła w 4-letnim kursie z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej zaburzeń u Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Tercognitiva w Krakowie oraz Kursie Terapii Systemowej w WTTS. Ukończyła także roczny kurs terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży w „Poza Schematami”, Studia podyplomowe z zakresu Interwencji Kryzysowej oraz kurs Schema Therapy for Children and Adolescents (ST-CA).
Prowadzi psychoterapię, interwencję kryzysową względem dzieci i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży „Multimed, w szkole podstawowej oraz w ramach prywatnej praktyki, gdzie w wspiera dzieci w kryzysie żałoby, utraty oraz kryzysu przemocy. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi”, Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, Oddziale Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży.

Anna Niebudek – Jestem psycholożką, dyplomowaną seksuolożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia. Jestem również doktorantką na wrocławskim Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzę badania z zakresu ludzkiej seksualności. Od lat aktywnie działam w organizacjach pozarządowych skierowanych do osób narażonych na wykluczenie społeczne, zajmujących się promocją zdrowia psychicznego i seksualnego (Fundacja SALIDA, Stowarzyszenie „Wszystko jest możliwe”, Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-Date). Bliskie jest mi również podejście w nurcie redukcji szkód, działania outreach takie jak streetworking oraz partyworking. Na co dzień zajmuje się psychoterapią, poradnictwem psychologicznym i seksuologicznym oraz szeroko pojętymi działaniami edukacyjnymi. Prowadzę warsztaty dotyczące edukacji seksualnej, psychoprofilaktyki porodu, przemocy. W swojej pracy kieruję się otwartością i inkluzywnością; autentyczność, podejście ukierunkowane na człowieka to aspekty pracy z drugą osobą, które są dla mnie najważniejsze.

Zuzanna Kasprzak – Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2014 roku uzyskała Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (PARPA), a także Certyfikat Trenera ART (trening zastępowania agresji) oraz Certyfikat I stopnia PTP (trener warsztatu umiejętności społecznych). Ukończyła także kurs dialogu motywującego, uzyskując certyfikat Terapeuty Dialogu Motywującego.
Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna PTTB. Aktualnie uczestniczy w szkoleniu II stopnia z zakresu treningu interpersonalnego oraz w 2,5-letnim Kursie Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie. Pracowała także w charakterze wykładowcy, między innymi w Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Polsce, w Instytucie Psychologii UJ oraz w szkołach terapii uzależnień „CEDR” i „KRAK-UZ”.
Zajmuje się psychoterapią zaburzeń lękowych, depresyjnych, osobowości, uzależnień (chemicznych, behawioralnych), hiperseksualności i odżywiania, a także treningiem umiejętności psychospołecznych oraz terapią motywującą.Miło nam będzie, jak razem z nami weźmiesz udział w tej edukacyjno-rozwojowej przygodzie, której celem jest czynienie świata lepszym, poprzez skuteczne wsparcie osób w kryzysie.Oferta dostępna do pobrania: Pobierz ofertę

Formularz zgłoszeniowy: Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Masz pytania?
Napisz: kontakt@itpb.pl lub zadzwoń: 511-322-117

–>

Copyright © 2021-2023 ITPB Sp. z o.o.
Szkolenia napędza platforma Pubigo