Praktyczny Kurs Interwencji Kryzysowej 2023/24

Praktyczny Kurs Interwencji Kryzysowej 2023/24

Jeżeli ważne jest dla Ciebie skuteczne i etyczne wspieranie osób w kryzysie, jesteś we właściwym miejscu.

Cześć, mam na imię Natalia,

a moją wartością jest tworzenie świata lepszym miejscem do życia (oczywiście w ramach moich możliwości). Mam na to dwa sposoby: prowadzę sesje psychoterapii, interwencji kryzysowej i superwizji oraz szkolę w tych obszarach osoby zawodowo wspierające ludzi w trudnościach związanych ze zdrowiem psychicznym. 

Zapraszam Cię na Praktyczny Kurs Interwencji Kryzysowej online, podczas którego przejdziemy krok po kroku przez cały proces pomocy osobie będącej w kryzysie.

Bliskie mi jest podejście integrujące wiedzę, praktykę oraz rozwój osobisty specjalisty. Uważam, że to podstawa procesu uczenia osób pracujących w relacjach pomagania.

W RAMACH KURSU OTRZYMASZ:

wsparcie merytoryczne

abyś poznał/a praktyczną wiedzę
z obszaru Interwencji Kryzysowej, możliwą do bezpośredniego wdrożenia w pracy z drugą osobą.

wsparcie praktyczne

abyś mogła/mógł korzystać ze skutecznych technik i narzędzi
z obszaru Interwencji Kryzysowej.

wsparcie rozwojowe

abyś z otwartością wspierał/a drugą osobę, w pełni będąc przy niej, a nie w obawach dotyczących własnych kompetencji, czy kolejności kroków pomocy.

SPrawdź, czy ten kurs jest dla ciebie

2U1A4586 copy

Być może – tak, jak w przypadku innych osób – temat Interwencji Kryzysowej w Twojej ścieżce edukacji był traktowany powierzchownie i doświadczasz poczucia braku wiedzy, technik, a przede wszystkim praktycznych umiejętności w pracy z osobą w kryzysie.

Równocześnie zauważasz, że znaczna część osób, z którymi pracujesz to osoby w kryzysie. Chcesz je wspierać najlepiej, jak potrafisz, więc szukasz informacji, chodzisz na pojedyncze webinary, czytasz fragmenty książek, jednak to w konsekwencji prowadzi do coraz większego chaosu.

Dochodzisz do wniosku, że brakuje Ci pełnego spojrzenia na proces Interwencji Kryzysowej, jednak nie chcesz po raz kolejny uczyć się tych samych podstaw, teorii i modeli, które trudno przenieść do codziennej pracy.

Odpowiadając właśnie na takie potrzeby opracowałam program tego kursu. Jeżeli w pełni lub częściowo identyfikujesz się z tym opisem, zapraszam dalej.

Sprawdź program kursu:

Rozpoczniemy od poznania kluczowych założeń dotyczących pracy w Interwencji Kryzysowej oraz Pierwszej Pomocy Psychologicznej. Towarzyszyć nam będzie holistyczne ujęcie pracy z osobą w kryzysie uwzględniające – ciało, umysł, emocje, zachowanie, relacje. Zgłębimy proces oceny w Interwencji Kryzysowej oraz jak w praktyce wygląda budowanie bezpiecznej relacji z osobą w kryzysie. W ramach tego modułu będzie przestrzeń na praktykowanie i doświadczanie technik poznawczych, behawioralnych, opartych na relacji i uważności, możliwych do wykorzystania w Interwencji Kryzysowej.

W tym module pochylimy się nad specyfiką przeżywania kryzysu utraty, śmierci bliskiej osoby. Omówimy modele pracy z osobą przeżywającą kryzys utraty: Model Czterech Zadań, Model Podwójnego Procesu. Postaramy się rozwinąć umiejętności budowania relacji z osobą w takim kryzysie. Nasza praca w tym module opierać się będzie na koncepcji akceptacji i zaangażowania oraz self-compassion.

W kolejnym module omówimy podstawowe założenia dotyczące mechanizmów przemocy. Skupimy się na technikach i metodach pracy z osobą doświadczającą przemocy ukierunkowanych na wzrost sprawczości i niezależności. Poruszymy prawno-organizacyjne aspekty pomocy osobom doświadczającym przemocy.

W tym module spojrzymy na kryzys utraty zdrowia jako doświadczenie traumatyczne. Poświęcimy czas na omówienie specyficznych okoliczności utraty zdrowia (choroba onkologiczna). Poznamy systemowe ujęcie choroby w rodzinie.

W Module V. dowiemy się, jak dokonać oceny zagrożenia suicydalnego oraz jakie strategie działania wdrożyć, uwzględniając perspektywę psychologiczną i organizacyjno-formalną. Skierujemy również uwagę w stronę budowania relacji z osobą doświadczającą kryzysu zagrożenia życia. W tym module będzie też przestrzeń na pracę poznawczą oraz behawioralną z osobą doświadczającą myśli rezygnacyjnych. Poznamy strategie i techniki pracy w oparciu o elementy międzynarodowych modeli: STORM (Skills-based Training On Risk Management) oraz Terapię Pacjenta z ryzykiem samobójczym (Jobes). Wykorzystamy również model Problem Solving w pracy z osobą w sytuacji kryzysu.

Kolejny moduł poświęcimy dzieciom w sytuacji kryzysu. Dowiemy się, jak wspierać dziecko w sytuacji rozwodu rodziców, po doświadczeniach przemocy. Poznamy specyfikę pracy z dzieckiem przeżywającym żałobę oraz z dzieckiem w kryzysie utraty zdrowia.

W ramach tego warsztatu będziemy realizować program „Ważne nawyki na czas stresu” – jest to program rekomendowany przez WHO, oparty na założeniach Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Dzięki niemu zdobędziesz umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji, które pozwolą Ci skutecznie i z życzliwością wspierać innych, ale także zadbać się o siebie.

Zwieńczeniem kursu będzie moduł poświęcony rozwojowi osobistemu. Zatrzymamy się przy sobie na tym co dobre, wspierające w pracy z drugim człowiekiem oraz na ewentualnych obszarach do rozwoju.  W trosce o prewencję wypalenia zawodowego zgłębimy czyhające na pomagaczy pułapki samopoświęcenia. 

CO OTRZYMASZ W RAMACH KURSU?

Udział w 8-miesięcznym programie edukacyjno-wspierającym online z Interwencji Kryzysowej (100h szkoleniowych).

Dostęp do platformy z nagraniami wykładami, warsztatami i materiałami kursowymi przez 12 miesięcy od rozpoczęcia kursu.

wsparcie merytoryczne

 • 16h nagranych wykładów

 • 18h wykładów specjalistycznych – możliwy udział w czasie rzeczywistym; dostęp do nagrania

 • e-book Interwencja Kryzysowa – kompendium wiedzy (30 str.)

 • materiały i prezentacje

 • rekomendacje literatury dla specjalisty oraz klienta, artykuły naukowe

wsparcie
praktyczne

 • 20h Studium Przypadku
  w formie online w czasie rzeczywistym (obecność obowiązkowa)

   

 • 32h
  Narzędziownik – nagarnia stricte o narzędziach
  i technikach pracy

   

 • karty pracy do użycia
  w kontakcie z klientem

wsparcie
rozwojowe

 • 20h praca własna – karty pracy do osobistego rozwoju

 • dostęp do zamkniętej grupy na FB dla uczestników kursu

 • wsparcie w organizacji
  i doborze do Koleżeńskich Grup Interwizyjnych

Kwestie organizacyjne

Gdzie?

Online

Kurs ma formę w pełni zdalną. Składa się z nagranych wcześniej materiałów oraz spotkań online w czasie rzeczywistym.

Koszt?

Cena kursu to 3 200 zł

Jeżeli warunki płatności stoją na drodze do wzięcia udziału w kursie, napisz do nas – wspólnie poszukamy rozwiązania.

Kiedy?

Listopad 2023 - Czerwiec 2024

DO KURSU MOŻNA DOŁĄCZYĆ DO ŚRODY (25.10.2023) DO PÓŁNOCY!

Kurs rozpoczynamy 1 listopada 2023.​

Spotkania w czasie rzeczywistym odbywają się w ostatnie piątki lub czwartki miesiąca, w zależności od harmonogramu wybranej grupy studium przypadku, do której zapisze się uczestnik/czka.

FOrmy zajęć w ramach każdego Z modułÓW

2-godzinne nagranie stanowiące wprowadzenie do każdego z ośmiu modułów. W ramach danego wykładu zostaną omówione kluczowe aspekty danego rodzaju kryzysu oraz modele teoretyczne mające zastosowanie w praktyce.

4 godziny nagrań, stanowiących praktyczne rozwinięcie każdego z modułów, w ramach których zostaną przedstawione techniki i narzędzia wykorzystywane w pracy w danym obszarze kryzysu.

2-godzinny nagrywany webinar z możliwością udziału na żywo, prowadzony przez zaproszonego specjalistę, w ramach którego zostanie poszerzony określony aspekt danego kryzysu np. kryzys utraty w okresie okołoporodowym, cyberprzemoc.  

działania realizowane w ramach osobistej pracy rozwojowej poprzez wypełnianie kart pracy, zapraszających do refleksji i przyjrzenia się własnym przekonaniom, schematom, doświadczeniom mogącym wpłynąć na pracę w określonym obszarze kryzysu.

2-godzinne spotkania na żywo w mniejszych grupach. W ramach spotkań będzie przestrzeń na refleksję, dyskusję, pytania, wsparcie, interwizje oraz pracę w oparciu o case study. Obecność obowiązkowa. Udział w stałej grupie treningowej. 

kogo i jakie treści poznasz w ramach kursu

Wykłady wprowadzające

dr Natalia Liszewska

Wsparcie osób w kryzysie przemocy, żałoby

dr Agata Kołodziejczyk

Wsparcie osób w kryzysie utraty zdrowia

dr Jagoda Sikora

Wsparcie dzieci w sytuacji kryzysu

dr hab. Justyna Ziółkowska

Wsparcie osób w kryzysie samobójstwa

Wykłady specjalistyczne

Mirela Batog

Wsparcie osób po doświadczeniu napaści seksualnej

Marta Waniszewska

Procedura Niebieskiej Karty

Emilia Tkaczyk

Wsparcie dziecka po doświadczeniu przemocy seksualnej

Magdalena Duszyńska

Prewencja i interwencja cyberprzemocy

Zuzanna Kasprzak

Wsparcie osób w kryzysie uzależnienia

Anna Niebudek

Wsparcie w kryzysie LGBTQ+

Anna Adamiuk

Wsparcie osób po stracie zwierzęcia

Katarzyna Skorupska

Wsparcie w kryzysie okołoporodowym

Katarzyna Stefańska

Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu

Anna Kawalska

Różnice międzykulturowe w pracy z os. w kryzysie

Ważne zasady udziału w kursie

CZEGO DOWIesz się w ramach kursu?

W jakim podejściu będziemy pracować?

Wiem, że w świecie pomocy psychologicznej podejście/nurt może mieć kluczowe znaczenie. Praca w Interwencji Kryzysowej jest ponad podziałami, jednocześnie elastycznie korzysta z różnorodnych metod. 

W ramach kursu będę nawiązywać do metod: zaczerpniętych z koncepcji III fali terapii poznawczo-behawioralnej, ACT – terapii akceptacji i zaangażowania, CFT – terapii opartej na współczuciu, podejścia systemowego oraz humanistycznego. 

W kursie podzielę się metodami, których uczyłam się przez wiele lat, na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych w Polsce oraz za granicą.

qrf

Kim Jestem?

Zacznę od kwestii bardziej formalnych 🙂
Z wykształcenia jestem dr n. społ. w dyscyplinie psychologii, cert. psychoterapeutką, superwizorką, interwentką kryzysową i specjalistką przeciwdziałania przemocy. 

Jakie są moje wartości? 

Tworzenie świata lepszym miejscem do życia (w miarę moich możliwości). Lubię towarzyszyć drugiemu człowiekowi w procesie rozwoju, daje mi to ogromne poczucie sensu. 

Co robię w swojej pracy? 

Prowadzę psychoterapię, superwizję i interwencję kryzysową w Instytucie Terapii Poznawczo Behawioralnej. Wcześniej wiele lat pracowałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Od ponad 5 lat tworzę i odpowiadam za program merytoryczny studiów podyplomowych Kryzys i Interwencje Kryzysowe na Uniwersytecie SWPS, w którym pracuję na stanowisku adiunktki w Katedrze Zdrowia i Psychologii Klinicznej. 

dr Natalia Liszewska

Jak pracuję?

W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie autentyczność, akceptacja, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, relacja, poczucie humoru, skuteczne metody, zasoby, równość, zmiana, otwartość, nauka, uważność.

W swojej praktyce korzystam z wielu podejść, łączę terapię poznawczo-behawioralną z podejściem systemowym i humanistycznym, bliskie jest mi podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, twórczość Brene Brown. Nieustannie doświadczam zauroczenia Trzecią Falą CBT, fascynuje mnie ACT  i Self-Compassion.

Kursy, które ukształtowały moje podejście do pracy: 

WHO szkolenie dla facylitatorów pracy z osobami w kryzysie, Wyjazd studyjny USA – praca z osobami w kryzysie – na zaproszenie Kongresu USA,  4 -letnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Kurs Interwencji Kryzysowej, Szkoła Psychoterapii Systemowej WTTS, Kurs Traumy, Kursy z zakresu III Fali CBT szczególnie ACT, FAP i CFT prowadzone m.in. przez Harris, Hayes, Gilbert, Kanter, Leahy, Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Studium Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie. 

Moja rzeczywistość: 

Prywatnie nieustannie doświadczam wyzwań rodzicielstwa z parą kilkulatków. Szybko i łatwo się wzruszam i zachwycam naturą i kulturą w wymiarach niezaawansowanych. Angażuję się w działania wolontaryjnie związane z wspieraniem osób w kryzysie. 

dr Natalia Liszewska

Opinie o kursach Interwencji Kryzysowej, które wcześniej prowadziłam

Natalia, bardzo Ci dziękuję za stworzenie tego kursu, moja obawa przed IK przerodziła się w fascynację. Najważniejsza lekcja dotyczy mojej osobistej zmiany – zupełnie inaczej podchodzę do swojej pracy. Z większą odwagą, pewnością i elastycznością.

…stworzyłaś tutaj tak wspierającą przestrzeń, że doświadczyłam takiego połączenia z innymi uczestniczkami, niemalże siostrzeństwa. Poczułyśmy się bardzo bezpiecznie (…) co było bardzo ważne przy omawianiu tak trudnych tematów.

Po kursie chcę pracować w IK i doceniam wrażliwość, którą mam. Dziękuję za Twoją otwartość w dzieleniu się Twoim doświadczeniem i tę ogromną ilość metod, tych kart, technik, materiałów, które udostępniłaś.

(..) Ja właściwie zawsze po każdym spotkaniu, wychodziłam z nowym ćwiczeniem, techniką, którą zaraz kolejnego dnia mogłam bezpośrednio wykorzystać w pracy (...)

Podsumowując,

sprawdź ze sobą, czy chcesz dołączyć

A przede wszystkim: dowiesz się jak krok po kroku wspierać drugą osobę, dzięki czemu zyskasz większą jasność i pewność działania na co dzień, równocześnie rzadziej doświadczając poczucia chaosu, niekompetencji i obaw.

Częste pytania

 • Kurs jest dla osób, które chcą w swojej pracy profesjonalnie i etycznie wspierać osoby w kryzysie.​
 • Zapraszam osoby pracujące/kształcące się m.in. w obszarze: psychologii, psychoterapii, coachingu, pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji.​

Każda osoba, która ukończy kurs zgodnie z zasadami (realizacja aktywności w ramach modułów) otrzyma certyfikat ukończenia kursu zawierający wykaz treści programowych.

 

W obecnym ustawodawstwie nie istnieją regulacje dotyczące zawodu interwenta kryzysowego. Skutkuje to tym, że każdy certyfikat ma porównywalną wartość / brak wartości gwarantującej zatrudnienie. 

W praktyce zatrudnienie na stanowisku IK zależy od indywidualnego podejścia władz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w danym powiecie, często na tym stanowisku pracują psycholodzy, pracownicy socjalni, pedagodzy. 

Celem kursu jest przygotowanie osoby do udzielania profesjonalnego wsparcia w kryzysie – bez względu na zawodowy kontekst pracy.

Interwizje koleżeńskie to grupy osób pracujących w podobnym kontekście zawodowym, które regularnie się spotykają by wzajemnie siebie wspierać w rozwoju zawodowym. Stanowią swego rodzaju odpowiedni superwizji koleżeńskich popularnych w obszarze psychoterapii.

Godzina szkoleniowa trwa 45 minut.

Oczywiście.
Podczas płatności wypełnij pola dotyczące faktury, a otrzymasz ją w ciągu 24 godzin po zakupie.
Jeśli potrzebujesz, aby na fakturze było więcej danych niż możesz wpisać w formularzu – skontaktuj się z nami.

Kurs można zakupić w formie ratalnej. Decydując się na taką formę, w momencie zakupu należy wybrać opcję płatności ratalnej i wpłacić kwotę 600 zł tytułem pierwszej raty. Pozostała kwota (2600 zł) będzie do zapłacenia w ośmiu równych miesięcznych ratach (325 zł). Terminy wpłat kolejnych rat to: 31.10.2023, 30.11.2023, 31.12.2023, 31.01.2024, 28.02.2024, 31.03.2024, 30.04.2024, 30.05.2024. O sposobie dokonywania kolejnych płatności poinformujemy przed terminem pierwszej płatności.

Jeżeli Twój udział będzie finansowany przez pracodawcę i potrzebujesz fakturę przed dokonaniem płatności lub potrzebujesz aby na fakturze znalazły się inne dane – skontaktuj się z nami przed dokonaniem zakupu.

Cena kursu jest ceną brutto i zawiera 23% VAT. Jeśli pracodawcą jest instytucja publiczna możliwe jest zwolnienie z VAT. O szczegóły zapytaj swojego pracodawcę i skontaktuj się z nami.

Spotkania odbywają się w czasie rzeczywistym. Obecność na nich jest obowiązkowa. Spotkania będą prowadzone w mniejszych grupach – do wyboru będą terminy czwartkowe lub piątkowe: poranny, w ciągu dnia i wieczorny. Zapisy do grup odbędą się na początku kursu. W miarę możliwości na podstawie przesłanych przez uczestników i uczestniczki preferencji, osoby zostaną przydzielone do wskazanych grup. W przypadku większej ilości chętnych na wybrany termin grupy o kolejności zdecyduje termin zakupu kursu (osoby, które wcześniej kupiły kurs będą miały pierwszeństwo). Spotkania nie będą nagrywane.

 

 

Regulamin udziału w kursie: Regulamin 

Jeśli masz pytania, napisz do nas: rozwojowo@itpb.pl 

Copyright © 2021-2023 ITPB Sp. z o.o.
Szkolenia napędza platforma Pubigo