Letni Kurs Interwencji Kryzysowej 2024

Letni Kurs Interwencji Kryzysowej 2024Skąd pomysł?


Pomysł na Letni Kurs Interwencji Kryzysowej powstał z mojej tęsknoty za realnym kontaktem z drugim człowiekiem, za kilkudniowymi zjazdami wyjazdowymi latem, integracją uczestników i prowadzących. Wierzę, że w lecie będziemy mogły/li wyjść w przerwie na lunch, na spacer do parku obok, kto wie, może nawet wspólnie będziemy praktykować na łonie natury (te wszystkie marzenia udało nam się zrealizować w poprzednich edycjach ;). Jeżeli ta idea jest Ci bliska i jesteś gotowy/a na intensywne szkolenie czerpiące z nurtów: klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej w tym 3 fali CBT i terapii humanistycznej, zapraszam Cię do dołączenia do kursu.

dr Natalia Liszewska

Dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kurs Interwencji Kryzysowej?

 • kurs w dość krótkim, choć intensywnym czasie (lipiec-wrzesień) pozwala przeprowadzić uczestników/uczestniczki przez kluczowe aspekty interwencji kryzysowej;
 • uczestnicy/uczestniczki zostaną zapoznani/e z metodami i technikami stosowanymi we współczesnych (potwierdzonych naukowo) modelach pracy z osobami w kryzysie;
 • każdy z prowadzących posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie, a znaczna ich część pracuje w roli wykładowców akademickich z zakresu interwencji kryzysowej;
 • w ramach kursu można zdobyć narzędzia do pracy z szeroką gamą osób korzystających ze wsparcia psychologa: osoby doświadczające kryzysu utraty, przemocy, żałoby, myśli suicydalnych;
 • kurs wzmocni Twoje szanse na rynku pracy. Wiedza z zakresu Interwencji Kryzysowej jest pożądana wśród takich pracodawców jak: szpitale, ośrodki interwencji, fundacje, poradnie, służby mundurowe.

Dla kogo jest ten kurs?

Na kurs zapraszamy osoby pracujące w obszarze zdrowia psychicznego, specjalistów/ki wspierających/e osoby w kryzysie, posiadające wprowadzenie z zakresu wiedzy psychologicznej zdobyte w innych kursach.

Jaki jest program?

Kurs przewiduje cztery dwudniowe zjazdy (dwa zjazdy stacjonarne i dwa zjazdy w formie online), oraz pracę własną i materiały/nagrania do zapoznania się przed lub po zjeździe z danego obszaru, łącznie 100 godzin.

Program merytoryczny:

 • Wprowadzenie IK. Ciało, umysł, emocje, zachowanie, relacje. Holistyczne spojrzenie na pracę z osobą w kryzysie.
 • Kryzys związany z przemocą. Praca z osobą doświadczającą przemocy.
 • Wsparcie osób w żałobie. Kryzys utraty.
 • Wsparcie klienta w kryzysie utraty zdrowia. Elementy psychoonkologii.
 • Praca z osobą w kryzysie suicydalnym.
 • Praca z klientem po doświadczeniu traumy.
 • Dziecko w sytuacji kryzysu: rozwodu, przemocy, żałoby.

Informacje Organizacyjne

Gdzie?
Zjazdy stacjonarne: Wrocław ul. Parkowa 42/1
Zjazdy online: Platforma Zoom

Kiedy?
14.07 – 15.07.2024 (niedziela – poniedziałek) – stacjonarnie
03.08 – 04.08.2024 (sobota – niedziela) – online
24.08 – 25.08.2024 (sobota – niedziela) – online
20.09 – 21.09.2024 (piątek- sobota) – stacjonarnie
W sytuacjach od nas niezależnych terminy oraz forma zajęć mogą się zmienić.

Koszt?
3 200 zł (zawiera podatek VAT 23%)

Ilość miejsc?
Maksymalnie 16 osób.

Jak się zapisać?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:

Formularz zgłoszeniowy

2. Poczekaj na e-mail z decyzją o zakwalifikowaniu. Informację zwrotną otrzymasz w ciągu 7 dni.

Decyzja o zakwalifikowaniu na kurs jest uzależniona od kolejności zgłoszeń oraz od merytorycznej oceny informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym.

Płatności:
Pierwsza wpłata: 500 zł – płatna w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się. W przypadku rezygnacji opłata nie jest zwracana.
Pozostała kwota: 2 700 zł – płatna w całości przed I zjazdem lub w 2 ratach przed I oraz III zjazdem.

Podana powyżej kwoty to kwoty brutto zawierające podatek VAT w wysokości 23%. Jeżeli Twój udział będzie finansowany ze środków publicznych, cena kursu może być zwolniona z podatku VAT i wyniesie: 2 601,63 zł.
Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03. 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub § 13 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 392).

Czy uczestnicy otrzymają certyfikat?
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu zawierające szczegółowy wykaz treści programowych i godzin.

Regulamin kursu:
Pobierz regulamin

Masz pytania?
Napisz: rozwojowo@itpb.pl lub zadzwoń: 511-322-117

Szczegółowy program:

Ciało, umysł, emocje, zachowanie, relacje – holistyczne spojrzenie na pracę z osobą w kryzysie:

 • Wprowadzenie do Interwencji Kryzysowej.
 • Wielowymiarowe funkcjonowanie osoby w kryzysie – sfera emocjonalna, poznawcza, behawioralna, społeczna.
 • Ocena kryzysu, narzędzia diagnostyczne – Jakie? Kiedy? W jakim celu?
 • Techniki poznawcze, behawioralne, oparte na relacji i uważności w pracy z osobą doświadczającą kryzysu.

Kryzys związany z przemocą

 • Wprowadzenie do zagadnienia przemocy.
 • Ocena zagrożenia, a możliwości interwencyjne w obszarze przemocy.
 • Techniki pracy z osobą doświadczającą przemocy.
 • Podstawowe założenia dotyczące mechanizmów przemocy.
 • Prawno-organizacyjny aspekt pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Interwencja Kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia – samobójstwa

 • Ocena zagrożenia suicydalnego oraz odpowiadające im strategie działania.
 • Budowanie relacji z osobą doświadczającą kryzysu zagrożenia życia.
 • Strategie i techniki pracy z osobą w oparciu o elementy międzynarodowych modeli: STORM (Skills-based Training On Risk Management).

Wsparcie osób w kryzysie żałoby

 • Specyfika przeżywania kryzysu utraty śmierci bliskiej osoby.
 • Modele pracy z osobą przeżywającą kryzys utraty: Model Czterech Zadań, Model Podwójnego Procesu.
 • Umiejętności budowania relacji z osobą przeżywającą kryzys utraty.

Praca z osobą po doświadczeniu traumy

 • Podstawowe założenia dotyczące pracy z osobą po doświadczeniach traumy.
 • Techniki pracy z ciałem – focusing.
 • Elementy założeń koncepcji Somatic Experiencing.

Kryzys utraty zdrowia

 • Kryzys utraty zdrowia jak doświadczenie traumatyczne.
 • Utrata zdrowia w kontekście choroby onkologicznej.
 • Choroba w rodzinie w ujęciu systemowym.

Dziecko w sytuacji kryzysu

 • Wsparcie dziecka po doświadczeniach przemocy.
 • Praca z dzieckiem przeżywającym żałobę.
 • Kryzys suicydalny i samookalecznia u dzieci i młodzieży.

Trenerki i Trenerzy:

dr Natalia Liszewska – jestem certyfikowaną superwizorką i psychoterapeutką terapii poznawczo-behawioralnej, interwentką kryzysową. Wraz z grupą psychoterapeutów/ek tworzę Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuję jako wykładowczyni w Katedrze Zdrowia i Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS. Mój obszar pracy dydaktycznej dotyczy Interwencji Kryzysowej w pracy z osobami w kryzysie żałoby, przemocy i choroby. W swojej pracy korzystam z wielu podejść, łączę terapię poznawczo-behawioralną z nurtem systemowym, bliskie są mi podejścia Trzeciej Fali CBT, fascynuje mnie ACT i Self-Compassion. Dodatkowo ukończyłam Kurs Przeciwdziałania Przemocy, Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych oraz Terapii EMDR. W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie autentyczność, akceptacja, relacja, skuteczne metody i poczucie humoru.

dr Agata Kołodziejczyk – doktor nauk medycznych, psycholożka, psychoonkolożka, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna (nr 1356). Od 2016 roku pracuje z pacjentami Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz ich bliskimi. Asystentka w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz grupy terapeutyczne (przede wszystkim trening umiejętności DBT). Efekty prac badawczych na bieżąco publikuje w czasopismach branżowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku lekarskiego. Współpracowała ze stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się pacjentami chorującymi onkologicznie m. in. Fundacją Rak „n” Roll i Onkologika. Prowadzi warsztaty, wykłady i zajęcia grupowe dla pacjentów, ich bliskich oraz przedstawicieli zawodów medycznych- lekarzy, psychologów i in. W pracy terapeutycznej wykorzystuje metody klasycznej terapii poznawczo – behawioralnej, terapii systemowej oraz DBT. Założycielka centrum psychoterapii “w Kamienicy” we Wrocławiu.

Natalia Łukaszuk – psycholożka, dyplomowana psychoterapeutka w nurcie humanistycznym i terapeutka traumy w trakcie certyfikacji metodą Somatic Experiencing. Prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Badań nad Skutecznością Psychoterapii na Uniwersytecie Strathclyde jako psychoterapeuta i pracownik naukowy oraz w Cruse Berevement Care Scotland wspierając osoby przeżywające żałobę oraz wspierała osoby z diagnozą zburzeń psychicznych w ramach opieki środowiskowej w Scottish Association for Mental Health. Uczestniczka licznych szkoleń m.in. pracy z traumą, tworzenia poczucia bezpieczeństwa klienta w terapii, Kursu Mindfullnes wspomagającego redukcje stresu, Kursu interwencji i prewencji samobójstw (ASIST I safeTALK, Szkocja), Specjalistycznego kursu o żałobie i stracie oraz uzyskała Certyfikat Brytyjskiego Towarzystwa Focusingu – umiejętności Focusingu – Moduł 1-5.

Katarzyna Stefańska – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, certyfikowana interwentka kryzysowa Fundacji Critical Incident Stress Foundation ICISF, USA. Od wielu lat pasjonuje ją praca z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie w zakresie psychoterapii odbyła na 4-letnim kursie Terapii Poznawczo-Behawioralnej  w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Tercognitiva w Krakowie oraz Kursie Terapii Systemowej w WTTS. Ukończyła także roczny kurs terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży w „Poza Schematami”, Studia podyplomowe z zakresu Interwencji Kryzysowej oraz kurs Schema Therapy for Children and Adolescents (ST-CA). Prowadzi psychoterapię, interwencję kryzysową względem dzieci i młodzieży w ramach prywatnej praktyki, gdzie w wspiera dzieci w kryzysie żałoby, utraty oraz kryzysu przemocy. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi”, Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, Oddziale Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży.

Zastrzegamy prawo do zmiany prowadzących w sytuacji wystąpienia czynników niezależnych od nas.

Miło nam będzie, jak razem z nami weźmiesz udział w tej edukacyjno-rozwojowej przygodzie, której celem jest czynienie świata lepszym, poprzez skuteczne wsparcie osób w kryzysie.

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy

Masz pytania?
Napisz: rozwojowo@itpb.pl lub zadzwoń: 511-322-117

Copyright © 2021-2023 ITPB Sp. z o.o.
Szkolenia napędza platforma Pubigo