Letni Kurs Interwencji Kryzysowej 2022 w podejściu poznawczo-behawioralnym

Letni Kurs Interwencji Kryzysowej 2022 w podejściu poznawczo-behawioralnym

Dziękujemy za zainteresowanie 🙂

Limit rejestracji na kurs został wyczerpany.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach

Skąd pomysł?
Pomysł na Letni Kurs Interwencji Kryzysowej powstał z mojej tęsknoty za realnym kontaktem z drugim człowiekiem, za kilkudniowymi zjazdami wyjazdowymi latem, integracją uczestników i prowadzących. Wierzę, że w lecie będziemy mogli wyjść w
przerwie na lunch, na spacer do parku obok, kto wie, może nawet wspólnie będziemy praktykować na łonie natury (te wszystkie marzenia udało nam się zrealizować w poprzednich edycjach ;). Jeżeli ta idea jest Ci bliska i jesteś gotowy/a na intensywne szkolenie czerpiące z nurtów: klasycznej terapii poznawczobehawioralnej
w tym 3 fali CBT i terapii humanistycznej zapraszam Cię do
dołączenia do kursu.

Natalia Liszewska

Dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kurs Interwencji Kryzysowej?

 • kurs w dość krótkim, choć intensywnym czasie (lipiec-wrzesień) pozwala przeprowadzić uczestników przez praktyczną i wartościową wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej;
 • uczestnicy zostaną zapoznani z metodami i technikami stosowanymi we współczesnych (potwierdzonych naukowo) modelach pracy z osobami w kryzysie;
 • każdy z prowadzących posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie, a znaczna ich część pracuje w roli wykładowców akademickich z zakresu interwencji kryzysowej;
 • w ramach kursu można zdobyć narzędzia do pracy z szeroką gamą osób korzystających ze wsparcia psychologa: osoby doświadczające kryzysu utraty, przemocy, żałoby, myśli suicydalnych;
 • kurs wzmacnia Twoje szanse na rynku pracy. Kurs jest pożądany wśród takich pracodawców jak: szpitale, ośrodki interwencji, fundacje, poradnie, służby mundurowe.

Dla kogo jest ten kurs?

Na kurs zapraszamy psychoterapeutów, psychologów oraz studentów V roku psychologii lub specjalistów pracujących z osobami w kryzysie – posiadających wprowadzenie z zakresu wiedzy psychologicznej zdobyte w innych kursach.

Jaki jest program?

Kurs przewiduje 4 zjazdy, łącznie 110 godzin.

 • 2 zjazdy stacjonarne, trzydniowe
 • 2 zjazdy online, dwudniowe

Program merytoryczny:

 • Wprowadzenie IK. Ciało, umysł, emocje, zachowanie, relacje. Holistyczne spojrzenie na pracę z osobą w kryzysie.
 • Techniki i strategie pracy w Interwencji Kryzysowej. Ja jako interwent kryzysowy – self-practice/self-reflection.
 • Kryzys związany z przemocą. Praca z osobą doświadczającą przemocy.
 • Interwencje psychologiczne oraz formalno-organizacyjne w kryzysie przemocy.
 • Wsparcie osób w żałobie. Kryzys utraty.
 • Wsparcie klienta w kryzysie utraty zdrowia. Elementy psychoonkologii.
 • Praca z osobą w kryzysie suicydalnym.
 • Praca z klientem po doświadczeniu traumy.
 • Dziecko w sytuacji kryzysu: rozwodu, przemocy, żałoby.

Informacje Organizacyjne

Gdzie?
Zjazdy stacjonarne: Wrocław ul. Parkowa 42/1
Zjazdy online: Platforma Zoom

Kiedy?
22.07 – 24.07.2022 (piątek – niedziela) – stacjonarnie
06.08 – 07.08.2022 (sobota – niedziela) – online
27.08 – 28.08.2022 (sobota – niedziela) – online
16.09 – 18.09.2022 (piątek – niedziela) – stacjonarnie
W sytuacjach od nas niezależnych terminy oraz forma zajęć mogą się zmienić.

Koszt?
2 500 zł

Ilość miejsc?
Maksymalnie 15 osób.

Jak się zapisać?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

2. Poczekaj na e-mail z decyzją o zakwalifikowaniu.

Płatności:
Pierwsza wpłata: 500 zł – płatna w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się. W przypadku rezygnacji opłata nie jest zwracana.
Pozostała kwota: 2 000 zł – płatna w całości przed I zjazdem lub w 2 ratach przed I oraz III zjazdem.

Jeżeli warunki płatności stoją na drodze do wzięcia udziału w kursie, napisz do nas – wspólnie poszukamy rozwiązania.

Czy uczestnicy otrzymają certyfikat?
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu zawierające szczegółowy wykaz treści programowych i godzin.

Regulamin kursu:
Pobierz regulamin

Masz pytania?
Napisz: kontakt@itpb.pl lub zadzwoń: 511-322-117Szczegółowy program

Ciało, umysł, emocje, zachowanie, relacje – holistyczne spojrzenie na pracę z osobą w kryzysie:

 • Wprowadzenie do Interwencji Kryzysowej.
 • Pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu katastrof i konfliktów zbrojnych.
 • Wielowymiarowe funkcjonowanie osoby w kryzysie – sfera emocjonalna, poznawcza, behawioralna, społeczna.
 • Ocena kryzysu, narzędzia diagnostyczne – Jakie? Kiedy? W jakim celu?
 • Techniki poznawcze, behawioralne, oparte na relacji i uważności w pracy z osobą doświadczającą kryzysu.
 • Praca w oparciu o model Problem Solving z osobą w sytuacji kryzysu.
 • Umiejętności prowadzenia Interwencji Kryzysowej w modelu ACT.

Techniki i strategie pracy w Interwencji Kryzysowej

 • Zapoznanie z metodą self-practice/self-reflection. Lepsze zrozumienie używanych metod poprzez praktykowanie na sobie.
 • Ja jako osoba wspierająca osoby w kryzysie – własne przekonania, strategie, zasoby i obszary do doskonalenia.
 • Wzmacnianie elastyczności w dobrze metod w interwencji kryzysowej w określonym kontekście kryzysu.
 • Self-compassion – życzliwe współczucie względem siebie, jako niezbędna umiejętność zarówno w praktyce własnej, jak i u klientów.

Wsparcie osób w kryzysie żałoby

 • Specyfika przeżywania kryzysu utraty śmierci bliskiej osoby.
 • Modele pracy z osobą przeżywającą kryzys utraty: Model Czterech Zadań, Model Podwójnego Procesu.
 • Praca w ujęciu koncepcji akceptacji i zaangażowania oraz self-compassion.
 • Umiejętności budowania relacji z osobą przeżywającą kryzys utraty.

Kryzys związany z przemocą

 • Wprowadzenie do zagadnienia przemocy.
 • Ocena funkcjonowania ofiar przemocy.
 • Ocena zagrożenia, a możliwości interwencyjne w obszarze przemocy.
 • Techniki pracy z ofiarą przemocy.

Interwencje psychologiczne oraz formalno-organizacyjne w kryzysie przemocy

 • Podstawowe założenia dotyczące mechanizmów przemocy.
 • Techniki i metody pracy z osobą doświadczającą przemocy ukierunkowane na wzrost sprawczości i niezależności.
 • Podstawowe założenie dotyczące poznawczo-behawioralnego modelu pracy z osobą po doświadczeniach przemocy (CTT-BW).
 • Doświadczenie przemocy jako doświadczenie traumatyczne.
 • Prawno-organizacyjny aspekt pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Interwencja Kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia – samobójstwa

 • Ocena zagrożenia suicydalnego oraz odpowiadające im strategie działania – perspektywa psychologiczna i organizacyjno-formalna.
 • Budowanie relacji z osobą doświadczającą kryzysu zagrożenia życia.
 • Praca poznawcza oraz behawioralna z osobą doświadczającą myśli rezygnacyjnych.
 • Strategie i techniki pracy z osobą w oparciu o elementy międzynarodowych modeli: STORM (Skills-based Training On Risk Management) ASIST, Talksuicide.
 • Samookaleczenia u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Praca z osobą po doświadczeniu traumy

 • PTSD, ASD, CPTSD – specyfika funkcjonowania człowieka po doświadczeniach traumatycznych.
 • Strategie wsparcia w ujęciu koncepcji poliwagalnej.
 • Modele pracy z osobą po doświadczeniach traumy w ujęciu koncepcji Akceptacji i Zaangażowania.
 • Techniki pracy z ciałem – focusing.
 • Elementy założeń koncepcji Somatic Experiencing.

Kryzys utraty zdrowia

 • Kryzys utraty zdrowia jako doświadczenie traumatyczne.
 • Utrata zdrowia w kontekście choroby onkologicznej.
 • Choroba w rodzinie w ujęciu systemowym.
 • Pomocnicza terapia psychologiczna (PTP) w pracy z osobą doświadczającą kryzysu utraty zdrowia w ujęciu poznawczo-behawioralnym.

Dziecko w sytuacji kryzysu

 • Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców.
 • Wsparcie dziecka po doświadczeniach przemocy.
 • Praca z dzieckiem przeżywającym żałobę.
 • Kryzys utraty zdrowia w pracy z dzieckiem.
 • Kryzys suicydalny u dzieci.

Kolejność zjazdów zostanie przedstawiona przed pierwszym spotkaniemTrenerki i Trenerzy:dr Natalia Liszewska – psycholożka, wykadowczyni Uniwersytetu SWPS, psychoterapeutka poznawczo behawioralna (cert. nr 527), superwizorka PTTPB w trakcie certyfikacji, interwentka kryzysowa. Założycielka Instytutu Terapii Poznawczo Behawioralnej. Kierowniczka studiów podyplomowych Kryzys i Interwencja Kryzysowa w Uniwersytecie SWPS. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz interwencje kryzysową w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, myśli rezygnacyjnych.
Absolwentka licznych szkoleń, studiów, kursów konferencji z zakresu III Fali CBT szczególnie ACT, FAP i CFT prowadzonych m.in. przez Harris, Hayes, Gilbert, Kanter, Leahy. Umiejętności zdobywała m.in. w: Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, Szkole Psychoterapii Systemowej WTTS, Szkole Trenerów umiejętności psychospołecznych Metrum, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Studiumprzeciwdziałania przemocy rodzinie. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii zaburzeń seksualnych w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

Sabina Sadecka – Psycholożka, psychoterapeutka, od wielu lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Wykłada psychologię na CDV i SWPS-ie. Prowadzi warsztaty z terapii ACT w całej Polsce. Pisze o psychologii na stronie opsychologii.pl. Pasjonatka koncepcji poliwagalnej. Ukończyła szkolenie w nurtach: terapii akceptacji i zaangażowania, systemowym, a na początku drogi Analizy Transakcyjnej i psychodynamicznym. Obecnie najwięcej serca poświęca rozwijaniu kompetencji w zakresie terapii traumy. Skończyła polsko-niemiecki kurs z zakresu doradztwa psychologicznego w obszarze traumy, WTTS i pracy z ciałem. Stale superwizuje swoją pracę – obecnie pracuje pod superwizją ACT-ową u Rikke Kjelgaard i AT-ową u Alex Piotrowskiej

dr Konrad Ambroziak – Konrad Ambroziak jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeutą poznawczo-behawioralnym, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska.
Prezes fundacji Psycho-Edukacja. Współautor książek „Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać?”, “Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży” oraz artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych.
Pracował m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Obecnie zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddyzmem.

dr Agata Kołodziejczyk – Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychoonkologię. Terapeutka Racjonalnej Terapii Zachowania, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię grupową oraz terapię małżeńską. Ponadto kontynuuje działalność naukową w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego w Katedrze Psychiatrii Zakładu Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym na Oddziale Psychiatrii i Leczenia Stresu Bojowego oraz w Poradni Odwykowej „Jagiellońska”. Obecnie pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii, gdzie wspiera osoby chore i ich rodziny, na Uniwersytecie Medycznym prowadząc konsultacje psychologiczne dla studentów oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego

Natalia Łukaszuk – Psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka w nurcie humanistycznym. Prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Wspiera osoby po doświadczeniu traumy – wypadkach komunikacyjnych, napaściach, sytuacjach zagrożenia życia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Badań nad Skutecznością Psychoterapii na Uniwersytecie Strathclyde jako psychoterapeuta i pracownik naukowy oraz w Cruse Berevement Care Scotland wspierając osoby przeżywające żałobę oraz wspierała osoby z diagnozą zburzeń psychicznych w ramach opieki środowiskowej w Scottish Association for Mental Health. Uczestniczka licznych szkoleń m.in. pracy z traumą, tworzenia poczucia bezpieczeństwa klienta w terapii, Kursu Mindfullnes wspomagającego redukcje stresu, Kursu interwencji i prewencji samobójstw (ASIST I safeTALK, Szkocja), Specjalistycznego kursu o żałobie i stracie oraz uzyskała Certyfikat Brytyjskiego Towarzystwa Focusingu – umiejętności Focusingu – Moduł 1-5.

Katarzyna Stefańska – Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka dzieci i młodzieży, certyfikowana interwentka kryzysowa Fundacji Critical Incident Stress Foundation ICISF, USA. Od wielu lat pasjonuje ją praca z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie w zakresie psychoterapii odbyła w 4-letnim kursie z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej zaburzeń u Dzieci i Młodzieży w CTPB w Warszawie oraz Kursie Terapii Systemowej w WTTS. Ukończyła także roczny kurs terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży w „Poza Schematami”, Studia podyplomowe z zakresu Interwencji Kryzysowej oraz kurs Schema Therapy for Children and Adolescents (ST-CA).
Prowadzi psychoterapię, interwencję kryzysową względem dzieci i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży „Multimed, w szkole podstawowej oraz w ramach prywatnej praktyki, gdzie w wspiera dzieci w kryzysie żałoby, utraty oraz kryzysu przemocy. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi”, Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, Oddziale Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży.Miło nam będzie, jak razem z nami weźmiesz udział w tej edukacyjno-rozwojowej przygodzie, której celem jest czynienie świata lepszym, poprzez skuteczne wsparcie osób w kryzysie.Oferta dostępna do pobrania: Pobierz ofertę

Formularz zgłoszeniowy: Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Masz pytania?
Napisz: kontakt@itpb.pl lub zadzwoń: 511-322-117

Copyright © 2021-2023 ITPB Sp. z o.o.
Szkolenia napędza platforma Pubigo