WEBINAR MOC Grupy: Grupowa poMOC psychologiczna w praktyce

WEBINAR MOC Grupy: Grupowa poMOC psychologiczna w praktyce

WEBINAR ODBYŁ SIĘ 19.09.2023 O GODZINIE 20:00

Jeśli temat grupowej pomocy psychologicznej Cię interesuje i chciałabyś_chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze, zapraszam do zapisu na listę zainteresowanych kompleksowym kursem o pracy z grupami. Szczegóły wkrótce 🙂

Kim Jestem?

Nazywam się Natalia Liszewska i jestem dr n. społ. w dyscyplinie psychologii, superwizorką (cert. 81 PTTPB), psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (cert. 527 PTTPB), interwentką kryzysową oraz absolwentką Szkoły Trenerów umiejętności psychospołecznych.
Jestem też założycielką Instytutu Pomocy Psychologicznej ‘ITPB’, w którym razem z zespołem psychoterapeutów/ek z pasją realizujemy marzenie o stworzeniu bezpiecznego, profesjonalnego miejsca wspierającego zarówno klientów/ki, jaki specjalistów/ki, pracujące/ych w obszarze zdrowia psychicznego. 
Moje Doświadczenie w pracy z grupami:
  • Praca z Klient/kami: prowadzenie m.in. grup dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, dla kobiet w obszarze seksualności, dla osób doświadczających przemocy, gr na oddziale psychosomatycznym.
  • Praca ze Specjalist/kami: prowadzenie grup superwizyjnych, mentoringowych i pracy własnej dla psychoterapeutów/ek.
  • Praca ze Student/kami: prowadzenie przedmiotu “Grupowa pomoc psychologiczna” na Uniwersytecie SWPS.
  • Praca z Klient/kami Organizacji Pozarządowych i Biznesowymi: prowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy psychologicznej, radzenia sobie ze stresem, komunikacji i wielu innych.
Poznałam też drugą (równie piękną) stronę medalu – wielokrotnie brałam udział w grupach rozwojowych dla psychotearputów/ek, ternigach intrapsychicznych, interpersonalnych, co pozwoliło mi zrozumieć pracę grupową również z perspektywy uczestnika.
dr Natalia Liszewska
WIĘCEJ O MNIE:
  • Przez ponad 6 lat tworzyłam i odpowiadałam za program merytoryczny studiów podyplomowych “Kryzys i Interwencje Kryzysowe” na Uniwersytecie SWPS.
  • W swojej praktyce korzystam z wielu podejść, łączę terapię poznawczo-behawioralną z podejściem systemowym i humanistycznym, bliskie jest mi podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, twórczość Brene Brown. Nieustannie doświadczam zauroczenia Trzecią Falą CBT, fascynuje mnie ACT i Self-Compassion.
  • Prywatnie nieustannie doświadczam wyzwań rodzicielstwa z parą kilkulatków. Szybko i łatwo się wzruszam i zachwycam naturą i kulturą w wymiarach niezaawansowanych. Angażuję się w działania wolontaryjnie związane z wspieraniem osób w kryzysie.

Copyright © 2021-2023 ITPB Sp. z o.o.
Szkolenia napędza platforma Pubigo