Kurs online „Grupowa pomoc psychologiczna w praktyce”

Kurs online „Grupowa pomoc psychologiczna w praktyce”

GRUPOWE DZIAŁANIE, INDYWIDUALNY WZROST

Zapisz się na listę zainteresowanych kursem online „Grupowa pomoc psychologiczna w praktyce” i dowiedz się jak skutecznie pracować z grupą.

 

Cześć, mam na imię Natalia,

i lubię towarzyszyć drugiemu człowiekowi w procesie rozwoju, daje mi to ogromne poczucie sensu. Moją wartością jest tworzenie świata lepszym miejscem do życia (oczywiście w ramach moich możliwości). Mam na to dwa sposoby: prowadzę sesje psychoterapii, interwencji kryzysowej i superwizji oraz szkolę w tych obszarach osoby zawodowo wspierające ludzi w trudnościach związanych ze zdrowiem psychicznym. Od ponad 12 lat pracuję z grupami, odkrywając nieustannie nowe aspekty tej wyjątkowej, choć mocno niedocenianej w Polsce formy wsparcia psychologicznego. 

Chciałabym podzielić się z Tobą swoją wiedzą oraz doświadczeniem w obszarze prowadzenia grupowej pomocy psychologicznej, dlatego zapraszam Cię do udziału w kursie online „Grupowa pomoc psychologiczna w praktyce”, który startuje jeszcze w tym roku!


dr Natalia Liszewska

W RAMACH KURSU PRZEPROWADZĘ CIĘ PRZEZ PEŁEN PROCES PRACY Z GRUPĄ:

PRZYGOTOWANIE

Opowiem o kluczowych informacjach dotyczących tworzenia konceptualizacji grupy i założeniach związanych z pracą grupową oraz o tym, jak przeprowadzić rekrutację i sesje kwalifikujące do grupy.

PROWADZENIE

Wskażę na istotne aspekty pierwszego spotkania. Opowiem o metodologii pracy z grupą i roli osoby prowadzącej oraz współpracy z kotrenerem. Porozmawiamy też o komunikacji i zasadach pracy w grupie.

ZAKOŃCZENIE

Odniosę się do nadrzędnych założeń dotyczących kończenia pracy z grupą. Jak przygotować siebie i członków grupy do „rozstania”. Jak podsumować proces grupowy z perspektywy rozwoju poszczególnych członków, jak i swojego osobistego doświadczenia.

ten KURS jest dla Ciebie jeśli:

CO ZYSKUJESZ BIORĄC UDZIAŁ W KURSIE?

KIM JESTEM?

Nazywam się Natalia Liszewska i jestem dr n. społ. w dyscyplinie psychologii, superwizorką (cert. 81 PTTPB), psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (cert. 527 PTTPB), interwentką kryzysową oraz absolwentką Szkoły Trenerów umiejętności psychospołecznych.
Jestem też założycielką Instytutu Pomocy Psychologicznej ‘ITPB’, w którym razem z zespołem psychoterapeutów/ek z pasją realizujemy marzenie o stworzeniu bezpiecznego, profesjonalnego miejsca wspierającego zarówno klientów/ki, jaki specjalistów/ki, pracujące/ych w obszarze zdrowia psychicznego. 
Moje Doświadczenie w pracy z grupami:
  • Praca z Klient/kami: prowadzenie m.in. grup dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, dla kobiet w obszarze seksualności, dla osób doświadczających przemocy, gr na oddziale psychosomatycznym.
  • Praca ze Specjalist/kami: prowadzenie grup superwizyjnych, mentoringowych i pracy własnej dla psychoterapeutów/ek.
  • Praca ze Student/kami: prowadzenie przedmiotu “Grupowa pomoc psychologiczna” na Uniwersytecie SWPS.
  • Praca z Klient/kami Organizacji Pozarządowych i Biznesowymi: prowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy psychologicznej, radzenia sobie ze stresem, komunikacji i wielu innych.
Poznałam też drugą (równie piękną) stronę medalu – wielokrotnie brałam udział w grupach rozwojowych dla psychotearputów/ek, ternigach intrapsychicznych, interpersonalnych, co pozwoliło mi zrozumieć pracę grupową również z perspektywy uczestnika.
dr Natalia Liszewska
WIĘCEJ O MNIE:
  • Przez ponad 6 lat tworzyłam i odpowiadałam za program merytoryczny studiów podyplomowych “Kryzys i Interwencje Kryzysowe” na Uniwersytecie SWPS.
  • W swojej praktyce korzystam z wielu podejść, łączę terapię poznawczo-behawioralną z podejściem systemowym i humanistycznym, bliskie jest mi podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, twórczość Brene Brown. Nieustannie doświadczam zauroczenia Trzecią Falą CBT, fascynuje mnie ACT i Self-Compassion.
  • Prywatnie nieustannie doświadczam wyzwań rodzicielstwa z parą kilkulatków. Szybko i łatwo się wzruszam i zachwycam naturą i kulturą w wymiarach niezaawansowanych. Angażuję się w działania wolontaryjnie związane z wspieraniem osób w kryzysie.

Copyright © 2021-2023 ITPB Sp. z o.o.
Szkolenia napędza platforma Pubigo